Co oznacza symbol ekologiczny?

Co oznacza symbol ekologiczny?

Oznakowanie żywności ekologicznej

Podobnie jak z markowymi produktami, zdarza się, że żywność ekologiczna jest fałszowana. W celu zapobiegania takim sytuacjom opracowano charakterystyczny znak- logo rolnictwa ekologicznego. Stanowi on gwarancję jakości wyrobów, na których widnieje. Certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego pochodzą od producentów i przetwórców, którzy na wszystkich etapach procesu wytwórczego zastosowali metody ekologiczne. Ponadto gospodarstwa te podlegają systemowi kontroli i posiadają certyfikat. Jest on przyznawany wyłącznie przez Unię Europejską, za pośrednictwem krajowych jednostek certyfikujących.

Wymagania dla produktów ekologicznych:

 • minimalne przetworzenie (tylko w niezbędnym stopniu), z wykorzystaniem ekologicznych metod,
 • brak zanieczyszczeń będących pozostałością chemii rolnej (np. pestycydów),
 • brak wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) i ich pochodnych,
 • brak zastosowania w procesie wytwórczym promieniowania jonizującego,
 • kontrola produkcji poprzez wyspecjalizowanie jednostki certyfikujące (audyty)
 • aktualny certyfikat: „Rolnictwo ekologiczne".

Żywność ekologiczna charakteryzuje się tym, że:

 1.  proces jej powstawania jest nadzorowany, kontrolowany i udokumentowany „od pola do stołu",
 2. wyprodukowana jest według restrykcyjnych zasad rolnictwa ekologicznego, ujętych w postaci przepisów prawnych,
 3. odpowiedzialność za jej jakość ponosi producent i jednostka kontrolująca proces produkcji.

 

Co na etykiecie?

Niektórzy producenci używają własnych pseudo znaków ekologicznych, będących chwytem marketingowym i sposobem reklamy-często nieuczciwej. W jaki sposób czytać etykiety, aby mieć pewność, że produkt jest "eko/bio"?

1. Etykieta ekologicznego produktu żywnościowego wymienia informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych, takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta lub sprzdawcy, data produkcji, okres przydatności do spożycia.

2.Dodatkowe, ale kluczowe informacje, których powinniśmy szukać na opakowaniu to:

 • nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent [np. PL-EKO-01]
 • napis "Rolnictwo ekologiczne- system kontroli WE"
 • unijny, wspólnotowy znak "Rolnictwo ekologiczne”

Wykaz certyfikowanych producentów oraz ważność certyfikatów można sprawdzić np. na stronie: http://www.ekogwarancja.pl/

Kupując produkt oznaczony tym logiem możemy być pewni, że przynajmniej 95% jego składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, a jego produkcja była nadzorowana. Wspólnotowe logo sprawia, iż wyroby, na których się pojawia stają się markowe.

Ceny produktów ekologicznych

Ze względu na restrykcyjne metody produkcji żywności ekologicznej, jej cena jest wyższa niż żywności otrzymywanej metodami konwencjonalnymi. Różnica cen w krajach Unii Europejskiej to ok. 20-30%, natomiast w Polsce (gdzie rolnictwo ekologiczne jest na początkowym etapie) jest ona jeszcze wyższa. Rozwój sieci dystrybucji, infrastruktury gospodarstw, producentów, zwiększająca się świadomość konsumentów powinny skutkować w niedalekiej przeszłości wzrostem popytu, czyli spadkiem cen dla tych wyrobów. Zdrowie jest naszą inwestycją, dlatego warto wiedzieć co i za jaką cenę kupujemy, aby jakość szła w parze z naszymi oczekiwaniami.

Produkty ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne to forma produkcji żywności, która polega na naturalnych metodach wytwarzania, w bezpiecznym i czystym środowisku. Podczas procesów wytwarzania nie stosuje się sztucznych i syntetycznych środków ochrony roślin, hormonów wzrostu, antybiotyków czy genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Dzięki takim ograniczeniom rolnictwo ekologiczne przyczynia się do:

 • ochrony wody i krajobrazu naturalnego,
 • przeciwdziałanie erozji gleby
 • utrzymania dobrostanu zwierząt,
 • troska o zachowanie bioróżnorodności biologicznej,
 • korzystanie z zasobów natury w sposób zrównoważony,
 • pozyskiwania płodów rolnych o wysokiej jakości biologicznej.

W odróżnieniu od rolnictwa konwencjonalnego w ekologicznym stosuje się:

 • pasze ekologiczne (z dopuszczalną domieszką konwencjonalnych),
 • pasze z własnego ekologicznego gospodarstwa,
 • nawozy naturalnie występujące w przyrodzie (np. obornik, kompost)

Aktualnie wg danych IJHARS największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmują w Polsce rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża, które stanowią już niemal 77% areału objętego certyfikacją. W gospodarstwach ekologicznych najczęściej prowadzony jest chów owiec, bydła i drobiu. Polska słynie także z produkcji certyfikowanych jabłek oraz owoców miękkich, m.in.: truskawek, porzeczek, jagód i aronii.

 

  

Produkty ekologiczne znajdziesz TUTAJ

 

Literatura:

 1. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.1),
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl